Miltelinių dažų dangos bandymai

Ant bet kokio gaminio užnešta miltelinių dažų danga turi būti ilgalaikė ir atspari, atitinkanti keliamus reikalavimus ir turinti dažų gamintojo garantuotas savybes. Čia aprašysiu kelis testus, kuriuos įmonės turėtų atlikti, kad įsitikintų, jog danga yra tinkamo storio, tinkamai sukepinta ir gebanti atlaikyti aplinkos, kurioje bus naudojama, poveikį.

Adhezijos bandymai
Kryžminių įpjovų testas.
Kryžminių įpjovų testas sukurtas išbandyti miltelinių dažų dangos sukibimui su metaliniu pagrindu. Jis atliekamas iki metalinio pagrindo įbrėžiant dangoje statmenų įpjovų tinklelį. Ant tinklelio užklijuojama speciali prispaudimui jautri lipni juosta ir tada staigiu judesiu nuplėšiama kampu artimu 180°. Tada tas plotelis apžiūrimas, ar yra nuo pagrindo atitrūkusių dangos fragmentų.
Lenkimas apie strypą.
Šiuo testu patikrinamas dangos elastingumas ir jos sukibimas su pagrindu. Sukepinta bandinio plokštelė įdedama į nedidelį įtaisą ir juo lenkiama aplink įtaise esantį strypą. Danga lenkimo zonoje neturi sutrūkinėti ir neprarasti sukibimo.
Smūginis testas.
Panašiai kaip ir lenkimo apie strypą teste, smūginiame teste bandinio plokštelė deformuojama ir tikrinamas dangos sukibimas. Bandinio plokštelė dedama į bandomąjį įtaisą, kuriame krintantis rutuliukas padaro gilų įspaudą. Čia taip pat smūgio zonoje danga neturi nei sutrūkinėti, nei prarasti sukibimo.

Patvarumo testas
Druskos rūko testas.
Tai atsparumo korozijai testas, jis atliekamas milteliniais dažais nudažytos bandinio plokštelės paviršiuje įbrėžiant liniją arba „X“. Tada plokštelė dedama į kamerą, kur sudaromas koroziją sukeliantis rūkas. Nustatytais laiko intervalais plokštelė išimama iš kameros ir matuojamas bei fiksuojamas atstumas, kiek danga „atsitraukė“ nuo įpjovos. Jei atsitraukimas neviršija leistino per iš anksto nustatytą laiko intervalą atstumo, laikoma, kad plokštelė testą išlaikė.

Sukepinimo ir išvaizdos testai
Trynimo MEK testas.
Šiuo testu tikrinama, ar tinkamai sukepinti milteliniai dažai ant pagrindo. Metiletilketonas (MEK) užnešamas ant dalies paviršiaus ir tada trinamas medvilniniu tamponu. Stebimojoje zonoje neturi matytis dažų irimo ir dažų sukibimo su pagrindu sumažėjimo.
Spalvos atitikimas.
Kai milteliniais dažais nudažytos detalės jau sukepintos krosnyje ir atvėso, spalvos atitikimas lyginamas su patvirtintu spalvos pavyzdžiu. Toks vizualinis patikrinimas yra paprasčiausias ir greičiausias spalvos atitikimo patikrinimo metodas. Jei yra spalvos variacijų, tuomet galima matuoti spektrometru, kad būtų gauti duomenys, kuriuos būtų galima palyginti su žinomu bandiniu ir konkrečios spalvos tolerancijų diapazonu.
Blizgumo matavimas.
Miltelinių dažų dangos blizgumas nustatomas matuojant veidrodinį atspindį nuo jo paviršiaus. Testas atliekamas naudojant blizgomatį, kuris šviečia į detalės paviršių tam tikru kampu ir matuoja atspindėtos šviesos kiekį. Jei rezultatas netelpa į leistinas ribas, tai gali būti ženklas, kad milteliniai dažai netinkamai sukepinti.

Dangos storio testas
Kad būtų užtikrintos geriausios vartojamosios savybės, kiekvienai miltelių rūšiai rekomenduojamas savitas dangos storis. Storio matavimai gali būti atliekami dviejose skirtingose dažymo proceso stadijose. Galima matuoti specialiai sausiems milteliams skirtu prietaisu iškart po miltelių užpūtimo, kai tik detalės išeina iš dažymo kameros. Tuomet dažytojai žino, ar jie ant detalių užpūtė tinkamą miltelių kiekį. Tai labai patogu, nes iškart matyti, ar detalė nudažyta plonu, ar storu dažų sluoksniu ir padėtį labai lengva ištaisyti. Po to, kai milteliai jau sukepinti, dangos storis pamatuojamas dar kartą, kad būtų įsitikinta, jog jis patenka į tiems dažams rekomenduojamą dangos storio diapazoną.